Tin tức mới

 • 0
 • vina_admin

Chống thấm tường với sản phẩm BestSeal AC400

Hướng dẫn thi công BestSeal AC400 Chuẩn bị bề mặt:   Bề mặt trước khi...

Xem thêm
 • 0
 • vina_admin

Thi công chống thấm với sản phẩm BestSeal AC402

Thi công chống thấm BestSeal AC402 Điều kiện bề mặt: Bề mặt cần chống thấm,...

Xem thêm
 • 0
 • vina_admin

Thi công chống thấm với sản phẩm BestSeal AC407

Quy trình thi công BestSeal AC407 Điều kiện bề mặt: Bề mặt cần chống thấm,...

Xem thêm
 • 0
 • vina_admin

Quy trình thi công Vandex Super

Quy trình thi công Vandex Super – Cách trộn: Trộn với nước theo tỷ lệ...

Xem thêm
 • 0
 • vina_admin

Hưỡng dẫn thi công sikarefit 2000

Hưỡng dẫn thi công sikarefit 2000 Chuẩn bị bề mặt: Các bề mặt bê tông...

Xem thêm
 • 0
 • vina_admin

Hướng dẫn thi công chống ăn mòn cốt thép và kết nối bê tông sử dụng Sika Monotop 610

Hướng dẫn thi công chống ăn mòn cốt thép và kết nối bê tông sử...

Xem thêm